Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2012

Konferens i Göteborg 5 mars 2013. En innehållsrik och aktuell mötesplats för dig som hanterar stads- och trafikmiljö, samhällsplanering, undervisning och folkhälsa för barn och ungdomar, enligt arrangörerna NTF Väst i samarbete med Göteborgs Stad och SAFER.
Läs mer

Hur kan barn och unga vara med och forma sin förskole- och skolmiljö? Hur kan alla bli delaktiga? Under tre års tid har grupper av pedagoger och arkitekter arbetat i ett EU-projekt med med ett samarbete för att utveckla svenska, norska och danska erfarenheter. De har prövat olika arbetssätt som inneburit både framgångar och utmaningar. Resultatet har blivit en generell modell för hur man kan få med barn och unga i processen att utveckla den fysiska miljö som de befinner sig i åtskilliga timmar varje dag.På Rebus hemsida kan man nu ladda ner deras GUIDELINE

 

Arkitekturmuseet har hållit sin årliga och traditionella pepparkakshustävling och korat en rad vinnare. Utställningen pågår till den 6 januari, så passa på att gå dit och njut av doften och av de fina husen. Det är sannolikt den mest väldoftande utställningen i Stockholm just nu. Arkitektur ska upplevas med alla sinnen!

Temat för året var "Jag kan vara med! Baka din snilleblixt för en bättre vardag"

På deras hemsida kan man se bilder av alla vinnarna och läsa mer om tävlingen. 

I England arbetar MADE, a centre for placemaking, med den byggda miljön och med undervisning av skolbarn. Här är länk till deras sida om EDUCATION. Där finns en rad länkar till olika hemsidor i Storbritannien med anknytning till arkitektur i skolan med inriktning mot barns delaktighet i planeringen.

Nu finns lärarhandledningen till läroboken Så byggdes staden att ladda hem från Byggtjänsts hemsida. Författare till Lärarhandledningen är Laila Reppen, Cecilia Björk och Suzanne de Laval. Lärarhandledningen följer läroboken och det finns lektionsförslag för alla kapitel och avsnitt. För att kunna använda lärarhandledningen fullt ut rekommenderas att skaffa den nya upplagan av läroboken. I inledningen av lärarhandledningen finns en genomgång av vilka skolämnen i gymnasiet och i åk 7-9 som övningarna passar till.

Creating the Future - Ideas on Architecture and Design Education. Arkki i Finland har gett ut en antologi som handlar om Arkitektur, design och skolundervisning. Den baserar sig på innehållet i en konferens i Helsingfors i september 2009, Creating the Future. Antologin har ett tjugotal medförfattare och redaktörer har varit Pihla Meskanen och Nina Hummelin. All text är översatt till engelska och finska parallellt. Författarna är från Finland, Norge, Island, Sverige, Korea och Tyskland.

Kapitlen i boken handlar om: About Architecture and Creativity , Viewpoints about Architecture and Design Education, Pedagogical Workshops

Ladda ner boken

Läs Örjan Wikforss inlägg på bloggen "Kort sagt" som handlar om Arkitekturbiennalen i Venedig och det seminarium om barn och arkitektur som genomfördes 19-20 oktober. Örjan Wikforss skriver om biennalens rubrik "Common ground" och hur det kan vara utgångspunkt för vårt lärande om bebyggelsen - arkitekturen.

Länk till bloggen

På fredag den 26/10 försvarar Emilia Fägerstam sin avhandling Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning vid Linköpings universitet, kl. 13-15 i sal I:101.

Opponent är Arne N. Jordet från Högskolan i Hedmark, Norge.

Länk till avhandlingen

 

 

Nätverket Barn Unga och Byggd miljö arrangerar sin årliga träff i Alnarp på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Stora sessionssalen den 28 november 2012 klockan 13-17. Tema: Barns medverkan, påverkan och perspektiv i stadens planering och gestaltning.

I år kommer bland annat; Ulrika Lundquist från Göteborgs stad att presentera Barnkonsekvensanalysen, det verktyg som nu har introducerats i olika förvaltningar i Göteborg samt universitetslektor Bodil Rasmusson att reflektera över den historiska bakgrunden kring forskning om "barn och byggd miljö".

Nätverkets hemsida

Inbjudan

Både föredraget om teknik och arkitektur - en internationell utblick, och workshopen kring arkitekturgymnastik på CETIS konferensen TIS2012 i Norrköping 24-25 september, dokumenterades i ord och bild av Christina Wallnér. Här kan du läsa hela dokumentationen:

Teknik och arkitektur - en internationell utblick

Arkitekturgymnastik

Bilderna finns även i galleriet

Här är en inbjudan från Scottsdale Museum of Contemporary Art i Arizona USA. Man vill få in barns beskrivningar av sin stad och hur de vill att den utvecklas, med exempel från hela världen. Det utlyses som en tävling. Till våren blir det en utställning. Det vore roligt om det kom med något eller några svenska bidrag!

Länk till inbjudan

Snart är det dags! 

CETIS arrangerar sin stora konferens, TIS2012, om Tekniken i skolan 24-25 september i Norrköping. Där kommer jag att hålla ett föredrag om Teknik och arkitektur, en internationell utblick. Jag kommer också att leda en workshop där deltagarna får möjlighet att prova på Arkitekturgymnastik!

Läs mer om konferensen.

 

Future City kommer också att medverka i TIS2012 med en utställning.

Så byggdes staden kommer att ställas ut av Byggtjänst. Under måndagen har man möjlighet att träffa författarna Laila Reppen och Cecilia Björk.

På UR:s hemsida finns en serie som är av stort intresse för alla som arbetar med arkitekturpedagogik. Serien heter "Det svenska hemmet" och tar upp en mängd aspekter på boendet, boendeformer och arkitekturen. Serien innehåller 20 program och ingår i UR Access, vilket betyder att man måste logga in där. Detta får skolor och högskolor göra, så programmen kan användas i undervisningen.
Länk till serien

Nu lanseras årets upplaga av Future City. Sista anmälningsdag är 12 oktober. Nytt för i år är att man bytt dataspelsprogram för att bygga sin stad. Man har bytt till MineCraft i stället för SimCity.

För att stötta lärare lägger man också ut lektioner för lärare att använda. Lektioner läggs även ut på lektion.se. För att få information om tävlingen och ladda hem den lektion man lagt ut. Följ länken

"Så byggdes staden" handlar om det vi alla har omkring oss – den byggda miljön. Att förstå sin omgivning är lustfyllt och viktigt: När byggdes huset jag bor i och hur levde människorna då? Här får vi en illustrerad introduktion till stadsbyggnad, arkitektur och husbyggnad. Boken beskriver hur en stad kan ha vuxit fram och hur livet där har förändrats under de senaste hundra åren. Den ger en god översikt över arkitekturens utveckling.

Ett stilhistoriskt avsnitt presenterar byggnader, möbler och föremål som är typiska för olika stilepoker från 1880–2010-talets första år. Kopplingen mellan arkitektur och design blir tydlig.

Denna tredje utgåva är uppdaterad och utökad.

Beställ boken från Byggtjänst

I november kommer en Lärarhandledning som hör till boken.

På gymnasiets teknikprogram finns kurserna arkitektur hus och arkitektur rum och här finns ett tips om läromedel. På Konstfack har man i ett forskningsprojekt tagit fram en studievägledning för att man ska kunna studera ljusets inverkan på rummet. Avancerat läromedel och mycket lärorikt! Följ länken.

Läs om barns delaktighet i planering. Under länkar finns det en rad spännande projekt som handlar om hur man låter barn ta del av och medverka i omvandling av sin närmiljö, ofta i skolan eller förskolan. Nu senast inlagt ett projekt från OMEP.

Kolla länken 

Nu har jag lagt in en rad intressanta exjobb bland boktipsen. De är från 2012 och kommer från Chalmers, SLU Uppsala och från KTH. De handlar samtliga om att barn och unga har fått delta i planering av sin skolgård eller delta i kommunens planering. Det är postivt att arkitekt-, landskapsarkitekt- och samhällsplaneringsstudenter intresserar sig för barn och ungas delaktighet. Det är intressant att de i sina diskussioner och analyser går på djupet i dessa frågeställningar.

Länk till exjobben

Vår skolgård! Arkitekturpedagogik som metod för att göra elever delaktiga i en designprocess, ett omfattande och intressant examensarbete av arkitekturstudenterna Joel Berge och Anna Sofia Wannerskog. Exjobbet presenterades i senaste numret av RUM, tidskriften om arkitektur, inredning och design 07/2012.

Ladda ner exjobbet från Chalmers Publication Library

På Arkitekturbiennalen i Venedig i år arrangerar Österrike ett stort internationellt symposium kring barn och undervisning om den byggda miljön. "Architectural & built environment education for young people - get involved, discover and create common ground". Symposiet pågår under två dagar, 19-20 oktober och innehåller både föredrag och workshops. Baukulturvermittlung presenterar symposiet och där kan man anmäla sig. Inbjudan, broschyr

På uppdrag av Vetenskapens Hus höll jag, på Tom Tits, i förra veckan ett föredrag för lärare på Kvickentorpsskolan kring hur människor upplever tunnlar (ett ämne jag forskat i) och hur samhällsplanering och arkitektur kan komma in i skolundervisningen. Hur barn och ungdomar kan delta i planering. Detta var ett led i det s.k. Tekniklyftet, då teknikämnet ska uppgraderas och bli ett undervisningsbart skolämne. Tom Tits är ett intressant museum i Södertälje, väl värt ett besök för alla dem som intresserar sig för arkitektur i skolan. Där finns massor med experiment, men även upplevelser av rumsformationer, färger, labyrinter, skalor, avstånd, höjder mm som ger spännande arkitekturupplevelser. Inte minst själva byggnaden, en gammal industrilokal, är intressant arkitektur. Gården, full med installationer, var också inspirerande. Barnen som var där for runt och hade jättekul, samtidigt som de lärde sig något.

Etiketter: arkitektur, utbildning

Nu är det sommarlov - och då kan man bygga sandstäder! Bygg en sandstad och fotografera den. Skicka in fotot till mig så kan jag lägga ut en massa sandstäder i galleriet.

 

Ge staden ett roligt namn och tala om vem eller vilka som byggt staden. Jag hoppas att det kommer in många fina nya städer!

 

Staden på bilden heter Sandcity och har byggts av konstnären Jenny Berntsson. Den ställdes ut i en sandlåda på Arkitekturmuseets gård sommaren 2008.

Nu är boktipsen uppdaterade med en ny avdelning med barnböcker. Jag har lagt in en del favoriter. Tipsa gärna om fler, men helst sådana som finns att köpa.

Kolla boktipsen barnböcker

Etiketter: arkitektur, bok

Vernissage för 10 förslag till nytt stadsdelskontor för Spånga –Tensta visas måndagen den 28:e maj, 13.00 i Tensta Centrum. KTH i Tensta visar avslutande projektarbeten. Studenterna på Orienteringskursen i Samhällsbyggnad och Arkitektur har tagit del av  inriktningsbeslutet om att bygga ett nytt stadsdelskontor för Spånga-Tensta. Under sex intensiva veckor har de jobbat med att formulera egna förslag. Resultaten presenteras i form av modeller, planscher och texter.

Två landskapsarkitektstudenter, Julia Åberg och Maria Lindgren, har gjort varsitt examensarbete i nära samarbete med varandra. De har låtit högstadieelever diskutera och analysera sin skolgård, Stavsborgsskolan i Nacka kommun, med hjälp av gåturmetoden. Därefter har Julia Åberg skisserat förslag till förbättringar och Maria Lindgren har fördjupat sig i metoddiskussion. Sammantaget blir det ett mycket intressant material att ta del av. De visar med all önskvärd tydlighet att högstadieelever kan och vill delta i skolgårdsplanering. De har också en stor kunskap om sin närmiljö - som de kanske själva inte är medvetna om. Den 30 maj presenteras deras examensarbeten på SLU Ultuna i Uppsala.

Trafikverket och Boverket samarbetar kring ett regeringsuppdrag för att barn och unga ska få möjlighet att delta i samhällsplaneringen. Sex kommuner deltar: Göteborg, Örebro, Borlänge, Hällefors,Trelleborg och Östersund. Här är deras delredovisning från oktober 2011.

Den finska utbildningsstyrelsen har givit ut en lång rad lektionsförslag på sin hemsida, som det går att ladda hem. Övningarna baserar sig på en lärobok för högstadiet och gymnasiet, RUM - en bok om arkitektur och samhällsplanering. Det är mycket väl genomarbetade lektioner, rekommenderas!

Just hemkommen från ett inspirerande internationellt symposium i Weimar, som handlade om att förmedla arkitektur till barn och unga. Jag har skrivit en redogörelse för vad jag upplevde, med bilder och en del länkar. Jag höll själv ett föredrag och presenterade Playce-nätverkets Architecture Toolbox. Sedan deltog jag i en rolig workshop med Architectural Gymnastics. På bilden till höger är vi ett gäng som försöker gestalta hur Kölnerdomen ser ut. Läs mer om detta.

Denna handbok är till för dig som får det spännande uppdraget att genomföra eller delta i en trygghetsvandring med barn och unga. När ett område ska förbättras kan en trygghetsvandring vara ett effektivt sätt att inventera miljön och att samla in olika gruppers erfarenheter. Författare: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling och Monica Havström. Utgiven 2011 av Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen  Läs mer Ladda hem

 

En nyutkommen forskningsrapport som handlar om barns livsvillkor i städer och baserar sig på forskning i Tyskland, Storbritannien, Pakistan, och östra och södra Afrika. Barn har fått beskriva sina livsvillkor och det är stundom hjärtskärande läsning. Boken handlar även om hur man gjort försök med barns deltagande i planering i en mängd länder. Forskningsfronten presenteras och flera svenska projekt finns representerade. Författare är Kathrin Hörschelmann och Lorraine van Blerk.

Boken finns att köpa i Arkitekturmuseets och Moderna Museets gemensamma bokhandel.

Nu har årets Future Cityomgång kommit fram till finaler. Den 8 mars är det regionfinal, Region Mitt i Växjö, den 16 mars är det regionfinal Region Syd i Lund, den 21 mars är det regionfinal Region Öst i Stockholm. Sedan genomförs riksfinalen den 27 mars på Arkitekturmuseet i Stockholm. De sju finalisternas modeller kommer att vara utställda på Arkitekturmuseet 27 mars till 15 april.Länk till Future City

På Arkus hemsida har jag skrivit en artikel som presenteras som "månadens tanke" under mars månad. Den handlar om hur viktigt det är att barnen i skolan lär sig hur den byggda miljön blivit till och hur de kan vara med och påverka den. För att kunna påverka på ett fruktbart sätt behöver man ha kunskap. Läs artikeln

På Kulturhuset kommer en utställning, med vernissage 8 mars, av Lars Dambergs stad. Han ritar sin stad, som heter Minsta, på tapetrullar. Det blir långa bilder. Han började rita städer på tapetrullar när han var sju år, och han har fortsatt och ritat hundratals meter under tjugo års tid. Minstas hemsida  Kulturhusets information om utställningen.

Den 15 februari delades SA-priset, Stockholms Arkitektförenings pris, ut till Tensta arkitekturskola. Tensta arkitekturskola fungerar både som förberedande skola till KTH och som utbildning på högskolenivå, forskning och utställningar. Grunden är ett samarbete mellan KTH, Tensta gymnsaium och Stockholms stad. För detta pionjärabete delade SA ut 2011 års pris på 15.000 kr med förhoppning att det ska ge energi till fortsatt utveckling av Tensta arkitekturskola. Pressrelease

Mer om Tensta arkitekturskola  Artikel i Arkitekten 3:12

Under våren bygger barn i mellanstadiet sin drömstad av återvinningsmaterial på Tekniska museet. Skräp! är ett konstnärligt forskningsprojekt om miljö, demokrati och samhällsbyggnad. I takt med att staden växer och får nya lager diskuterar deltagarna frågor kring miljö, stadsplanering och relationer mellan människor och platser. Bygget av Skräp! börjar den 12 mars och avslutas med en vernissage den 4 april, då staden öppnas upp för allmänheten att beskåda och diskutera.

 

I Melbourne i Australien har staden infört att den är en Child Friendly City och man har utarbetat en Children's Plan som är framtagen tillsammans med barn och den är för barn. Läs om planen via denna länk.

Hur bygger man egentligen en hållbar stad? Det kan skolelever och allmänhet prova på med det nya Ipad-spelet "2021" som nu finns på App Store för gratis nedladdning. Bakom spelet står Mistra Urban Futures, som är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. Spelet har tagits fram tillsammans med Chalmers och flera andra samarbetsparter. Läs mer om spelet

DESIGN ♥ BARN En utställning på Form Design Center i Malmö om metoder för att involvera och ta del av barn och ungas kunskaper i designprocessen. I samarbete med designstudio Kidding och Stadsbiblioteket i Malmö. 3 februari – 4 april Hur designar man för och med barn? Hur förstår designers egentligen vad barn vill ha och behöver? Inspirerande projekt med barnfokus – bibliotek, skola, möbler, leksaker, digitala upplevelser och pedagogiska hjälpmedel – ställs ut.

Etiketter: utställning, design, malmö

DiscoverDesign.org En hemsida från Chicago Architecture Foundation, en ny sajt, ett digitalt interaktivt centrum, där både lärare, arkitekter, mentorer och skolbarn kan logga in och få läromedel, bilder, filmer och instruktioner, och själva skicka in egna bilder och annat presentationsmaterial. Det finns en lång rad elevarbeten att titta på och inspireras av.

Nu finns Arkitekturpedagogen på Facebook. Där kan man skriva hälsningar, synpunkter, kommentarer och "gilla" hemsidan. Jag hoppas att det kan bli ett forum för intresserade. Eftersom jag är nybörjare på Facebook hoppas jag att få hjälp och råd från er alla om hur vi kan utveckla denna funktion. Hoppas också att den ska påverka spridningen av hemsidan till många fler.

På University of California, Berkeley finns CC&S, Center for Cities & Schools. Där har man under ett decennium arbetat med att gå ut till skolor och tillsammans med skolelever genomföra olika planeringsprojekt för att förändra elevernas närmiljö. Man kallar sin metod för Y-PLAN. På deras hemsida finns exempel och handledningar att ladda ner. Länk till CC&S

 

A Kid's Guide to Building Great Communities.

En lärarhandledning för planerare och pedagoger som vill undervisa om hur staden fungerar och är uppbyggd. En lång rad övningar och lektioner och undervisningsmaterial presenteras. Boken är framtagen och utgiven av The Canadian Institute of Planners och kan laddas ner från deras hemsida.

Kolla även andra utländska böcker bland boktipsen.

Gott nytt år! Nu är det bara att ta i med nya tag. Just nu sitter jag och uppdaterar länksamlingen. Via mina internationella kontakter har jag letat upp en hel del intressanta sajter med tips och läromedel. Kolla länksamlingen både nätverk och under institutioner. Om du inte kan språket, testa då att använda Googel's översättningstjänst. I Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike finns mycket att hämta. God jakt!Senaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv