Här kan du hitta lite mer avancerade studiehandledningar som kräver mer av både läraren och eleven

PERCIFAL  Perceptiv rumslig analys av färg och ljus

På Konstfack har man arbetat med ett forskningsprojekt SYN-TES där man studerat ljuset och färgen i rum. Man har arbetat fram en metod som tillämpas i konstnärlig undervisning och på arkitekturskolorna. Metoden kan också användas av lärare i gymnasieskolan. Man får en kunskap om ljusets egenskaper och hur det påverkar upplevelsen av rummet. Boken är en studievägledning och kan laddas hem.

För gymnasienivå

Bild och teknik, arkitektur hus, arkitektur rum