Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2014

Arkitekturpedagogens våta dröm! Häromdagen hälsade jag på hos Reggio Emilia Institutet, det ligger alldeles intill f.d. Lärarhögskolan vid Konradsberg i Stockholm. Där hittade jag en fantastiskt fin bok om hur man på förskolan Trollet i Kalmar arbetar med BYGG & KONSTRUKTION I FÖRSKOLAN. Författare är Mia Mylesand. Här får vi lära oss hur man kan ordna bygghörna inomhus och utomhus för olika stora förskolebarn. Mia Mylesand berättar hur hon och kollegorna provar sig fram med olika förhållningssätt till barnen och till byggmaterialet. Det är mycket intressant att följa deras utforskande av sin egen metodik. Boken är utgiven 2007 av Lärarförbundets förlag och kan köpas från Reggio Emilia Institutet
 

Välkommen att twittra om arkitekturpedagogik på #arkitekturpedagogik Via  ARKiS arbetgruppen för Arkitektur i skolan i Sveriges Arkitekter kan du följa twitterflödet. www.arkitekt.se/arkis  

ARKiS arbetsgruppen för arkitektur i skolan i Sveriges Arkitekter lämnade i fredags in ett remissvar till Boverket på remissen "Boverkets förslag till Allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet." Vi välkomnar att man säkrar att barnen får friytor och att man i vägledningen har ett omfattande kapitel som handlar om barns och ungas medinflytande när ...det gäller friytor och utemiljö.

ARKiS har också träffat Per-Magnus Nilsson huvudsekreterare i utredningen "Gestaltad livsmiljö" och diskuterat hur den gestaltade livsmiljön ser ut för barn och unga och hur barn och unga kan delta i diskussionen kring vår livsmiljö. Att få utbildning i skolan om samhällsplanering och arkitekturfrågor är en av våra viktigaste frågor som vi förmedlade under mötet. En demokratifråga som i förlängningen ger hållbart samhällsbyggande.

Skolhusgruppen har lämnat ett liknande remissvar till Boverket och Stockholms Skönhetsråd har också lämnat ett vältaligt remissvar. Andra vi känner till som skickat in svar är IPA Lekfrämjandet.

Läs Örjan Wikforss krönika i Fastighetsnytt:
"Utbildningsminister Gustav Fridolins välbehövliga miljard till bättre skolbyggnader har kastat ljus på det faktum att det som byggs åt barnen allt oftare bara är baracker. Skolorna har satts på undantag, det är ett svek mot eleverna. De borde istället vara stadens verkliga märkesbyggnader, hävdar Stockholms skönhetsråd..." Läs vidare

Nu är det dags för den årliga pepparkakhustävlingen på Arkitektur- och designcentrum. Årets tema: RUM FÖR ALLA!
Inlämning av bidragen sker 28-30 november när ArkDes har öppet.
Bidragen delas in i tre grupper:
 

Arkitekter, formgivare och bagare
Upp till 12 år
Alla andra som bakar

Länk till ArkDes med tävlingsregler mm

En geodetisk kupol, kallas även "Bucky Dome" efter uppfinnaren Buckminster Fuller. Formen är kopierad från naturen. Den geodetiska kupolen är baserad på trehörningar, femhörningar och sexhörningar. Konstruktionen blir extremt stark och får en låg egenvikt. Helheten är starkare än de ingående delarna.
Kupolen på bilden är gjord av sugrör och sammanfogad med Strawbees
På Arkitektur- och designcentrum bygger man större kupoler med tidningspappersrullar och tejp.

Nu kan man ladda ner och läsa Kari Bjørka Hodnelands doktorsavhandling "Room for Children's Participation?" (2007) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Avhandlingen handlar om en metod för att arbeta med arkitektur i skolundervisningen.Hon kallar metoden för MIABE, the Model for Increased Awareness of the Built Environment. Hon genomförde övningar med skolbarn i samarbete med lärare i Oslo. Tio år senare intervjuar hon några av skolbarnen om hur de upplevde den särskilda undervisningen som handlade om arkitektur och planering. Mycket läsvärd avhandling.
Ladda ner boken     Kort sammanfattning av boken

Måndagen den 6 oktober firar UIA Världsorganisationen för alla arkitekter Arkitekturens dag.  Länk till UIA

Etiketter: arkitektur

I Montessoriskolan i Vaxholm bygger barnen nu sin egen stad i Minecraft.
Mitt i, tidningen Södra Roslagen hade i sitt senaste nummer 23/9 en trevlig artikel om detta. Tidningen kan läsas på webben och bläddra då fram till sidan 6.
Länk till Mitt i

Nu kan man beställa tryckta exemplar av antologin från Movium.
Jag har just fått veta att den används som kurslitteratur på GIH i en kurs.
Hoppas fler utbildningar hittar denna högaktuella antologi.
Länk till beställning.

Länk till nedladdning

Temanummer i LÄRARNAS NYHETER:
Det sitter i väggarna
Miljön har stor betydelse för lärande. Det vet alla. Ändå kommer ofta den fysiska miljön i skymundan när pedagogisk verksamhet planeras och utvärderas.
Lokaler är i många fall inte anpassade efter läroplaner och förändrade arbetssätt.
Vi har låtit några forskare och arkitekter analysera olika aspekter på den fysiska miljön och dess betydelse.
Vi har även besökt förskolor och skolor som förändrat sin lärmiljö.
LÄS ALLA ARTIKLARNA

Barn, Unga och Byggd miljö, nätverket träffas den 4 november 2014
Kl. 13.00 – ca.16.30 i Ateljén, Alnarpsgården, SLU, Alnarp.
Årets nätverksträff tar upp den aktuella frågan: Vilka blir riktlinjerna för barns och ungas utemiljöer?
Ta del av rapporteringen från Boverkets pågående arbete och av de senaste publikationerna på temat. Ge dina synpunkter i diskussionen på BUB!
Anmäl dig senast den 24/10 till fredrika.martensson@slu.se
Länk till inbjudan

En artikel om hur barn får vara med och "designa" skolor och hur arkitekterna upplever detta. Forskare på The Univesity of Sheffield skriver om hur arkitekter och barn kan kommunicera. Mycket intressant.
Länk till artikeln

Nu börjar snart den stora kongressen för all världens arkitekter i Durban 3-6 augusti. Arbetsgruppen för Architecture & Children samlas och håller ett eget seminarium 5 augusti där Madeléne Beckman från Arkitektur och designcentrum presenterar sitt vinnande bidrag i Golden Cubes Awards, en film om ett dansprojekt på temat HOME. Suzanne de Laval (jag) kommer att presentera Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutets projekt med skolbarn i sex kommuner. Seminariets program: Länk
Fem workshops kommer att genomföras under dagarna ute på stan:  Länk
Sista dagen, den 6 augusti är de stora prisutdelningen.

https://www.youtube.com/watch?v=eAGejIxqXr0   Länk till trailer.

Den 7-14 september är det arkitekturfilmfestival i Lund

En rolig bilderbok helt utan text, med bilder av en plats under olika tider. Man kan följa utvecklingen och se hur husen är konstruerade. Både husen och marken med fornlämningar visas i genomskärning. Det blir en spännande berättelse som barn och vuxna kan göra själva tillsammans.
Författare och illustratör är Mats Vänehem, förlag Bonnier Carlsen, utgiven 2012.

I senaste numret av Arkitekten finns en artikel om den mycket intressanta konferensen "Creating the Future" i Helsingfors, då Arkki firade sitt 20-årsjubileum.
Läs hela artikeln

En antologi med elva författare, där utemiljöns centrala betydelse för lek och lärande tas upp. Barn och unga behöver kunna röra sig ute på egen hand där de bor och lever för hälsans skull, för sin motoriska, sociala och intellektuella utvecklings skull och för att lära känna och utforska sin närmiljö. Redaktör för antologin är Suzanne de Laval.  Länk till antologin
Antologin är utgiven av Skolhusgruppen och artiklarna speglar innehållet i konferensen "Konkurrensen om marken. Hur försvarar vi rätten till bra utemiljöer i skolan och förskolan?" som arragerades av Skolhusgruppen i samarbete med Movium och Arkus i november 2013.
 

Nu är galleriet uppdaterat med bilder från Future City regionfinal i Stockholm på KTH och riksfinal på Arkitektur- och designcentrum. Det är också bilder från konferensen "Creating the Future 2.0" i Helsingfors. Från utställningen av ARKKI elevarbeten och från en workshop i samband med konferensen.
Länk till galleriet
 

Här är en ny databas full med spännande projekt som handlar om barn, unga och arkitektur. Built Environment Education, arkitekturpedagogik. Man kan söka efter olika typer av projekt. Databasen är framtagen av en grupp forskare på Sheffield University. De är också intresserade av mer input från fler projekt.
Länk till databasen

Arkitektur- och Designcentrum vann tävlingen GOLDEN CUBES AWARDS med filmen HOME/DOM/CASA i kategorin Audio-Visuell Media. Tävlingen arrangeras vart tredje år av UIA Architecture & Children. Ansvarig för den svenska nomineringen har varit ARKiS Sveriges Arkitekter. UIA är International Union of Architects.
Dokumentärfilmen handlar om ett projekt där barnhusbarn i Ukraina deltar i ett arkitektur/dansprojekt och gestaltar sina tankar om vad ett hem är.
Se filmen     Läs en fin recension av filmen
Två seminarier arrangeras under Almedalsveckan på Barnrättstorget den 3:e och 4:e juli kl 11-12.30. Lokalen är Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Barnrättstorget arrangeras av Barnombudsmannen, Barnrättsakademin, Örebro universitet och stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rubriken i Almedalsguiden är:
BARNS INFLYTANDE I FYSISK SAMHÄLLSPLANERING KAN STÄRKAS MED SKOLAN SOM LÄNK FÖR BARN OCH PLANERARE och beskrivs som följer:
”Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Deras tankar och idéer är värdefulla för samhällsplaneringen. Kommunala utvecklingsarbeten visar att om barn och unga som berörs av en plan utövar sin rätt bidrar deras medverkan också till att planen blir bättre."
Det är Trafikverkets och Boverkets regeringsuppdrag som presenteras, se länk  Projektet har även nominerats till UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

En film om byggnader som landskap. Arkitekten Lene Tranberg visar oss sitt Köpenhamn och Ströget. Filmen lanseras av Louisiana Channel, som har flera arkitekturfilmer som man kan titta på.
Se filmen

Børn skal lære at påvirke deres omgivelser. Arkitektur i folkeskolen vil klæde eleverne på til at blive mere ansvarsbevidste.
Idag publicerades en läsvärd artikel i den danska tidningen Politiken av Lene Mirdal, arkitekt MAA och grundare av projektet 'Arkitektur i skolen'.

"En af de største øjenåbnere for mig som arkitekt har været at opleve, hvor meget skoleelever kan bidrage med, når det kommer til arkitekturprojekter.
Hvad de er i stand til at lære og skabe. Jeg har set en 6.-klasse lære at bruge et 3D-program på en time og derefter skitsere brugbare og interessante løsninger på rumlige udfordringer. Elever helt ned til 4.-5. klasse kan komme med kvalificerede bud på design af legepladser og bidrage til byudvikling – hvis de bliver klædt på til processen."
Läs hela artikeln

I dagens nummer av Arkitekten nr 4 2014 finns en helsida om den nyutkomna boken GÅTURER. En lång rad tips ur boken om hur man gör. Metoden passar fint att använda i skolan, både i undervisningen, för att undersöka en miljö, och vid förändringar och ombyggnader - inte minst när man ser över skolgården.
Boken kan beställas från
Svensk Byggtjänst

Etiketter: arkitekten, gåtur, bok, skolgård

Läs artikeln i Formas tidskrift Extrakt. En intervju med Sofia Cele och Gustav Malm om barnperspektivet i planeringssammanhang. Barnkonventionens intentioner att tillgodose barnens behov vid planering av nya täta stadsdelar kommer långt ner i prioriteringen i dag.
Länk till artikeln

Läs här en intressant artikel om hur man arbetar med barn och unga i planeringen av det framtida Göteborg. Artikeln är publicerad i tidskriften PLAN nr 5-6 2013 och är skriven av Gerd Cruse Sondén och Lars Jonsson.
Lösnummer av tidskriften kan beställas via kansli@planering.org
Länk till artikeln
Man önskar lite stillsamt att fler kommuner ska ta efter. Finns det bra exempel vill vi gärna lyfta fram dem. Arkitekturpedagogen och ARKiS Sveriges Arkitekters arbetsgrupp för arkitekturpedagogik arbetar för att fler arkitekter och kommunala planerare ska engagera sig i samverkan med skolan i framåtsyftande projekt där barnen lär sig mer om sin stad och om planering och lärarna får inspiration att undervisa med närmiljön som läromedel.

Förslag för Höglandstorget Förslag för Höglandstorget

Thorildsplans gymnasium ställer ut sina elevarbeten på Arkitektur- och designcentrum 1-6 april 2014. I en stor ämnesövergripande kurs har eleverna i årskurs 1, som valt Design och Arkitektur på tekniskt program, under våren skapat roliga och fina förslag till förbättringar av olika offentliga platser runt om i Stockholm. Samarbetet mellan Arkitektur- och designcentrums pedagoger och Thorildsplans gymnasium har pågått i flera år och har fungerat mycket bra. Arkitektur- och designcentrum planerar nu att skriva en lärarhandledning så att flera gymnasier kan ta efter. Ämnena som samverkat på skolan är: Teknik, Bild och form, Digitalt skapande, Svenska och Engelska.
Alla förslagen finns presenterade i GALLERIET

I aprilnumret av tidskriften Arkitekten är sidan 16 särskilt läsvärd. Det handlar om den danska arkitekturpoitiken, den kommande svenska arkitekturpolitiken och om Golden Cubes Awards.
Den danska arkitekturpolitiken understryker vikten av att barn får lära sig något om arkitektur i skolan och att de kan vara delaktiga i samråd kring planering och arkitektur. Arkitekturpedagogen och ARKiS hoppas att den kommade svenska arkitekturpolitiken ska vara lika klok.
Läs sidan 16   Länk till ARKiS

Statens Konstråd utlyser en tävling för ungdomar 12-19 år - att berätta i ord och bild hur man upplever det offentliga rummet; gator, torg, parker, trottoarer, inomhusgallerior och även det virtuella rummet...
Det ska verkligen bli spännande att ta del av resultatet.
Tipsa vidare!
Länk till tävlingen

Tidskriften PLAN nr 5-6 2013, utgiven av FFS, Föreningen för samhällsplanering, är ett temanummer kring Barn & Unga och frågor om samhällsplanering. Artiklarna handlar om: stadsplanering på tjejers villkor, barnkonsekvensanalyser, kan barn visionera?, ungas idéer om smarta transporter och arkitekturpedagogik.
Här publiceras med tillstånd från FFS två av artiklarna.
Arkitekturpedagogik - ett viktigt läroämne som söker sin hemvist, Suzanne de Laval
Barnkonsekvensanalyser - ett steg mot barnvänligare städer och bättre stadsplanering, Maria Nordström

Besök utställningen på Göteborgs Stadsmuseum "Hemma på vår gata". 140 skolelever och arkitekter från sju arkitektkontor har arbetat med hur vi vill bo på bästa sätt.
Vernissage nu på fredag 14 mars klockan 16.
Länk till museet

Vernissagen på Arkitektur- och designcentrum var en stor succé. Massor med besökare och inte den vanliga vernissagepubliken. Åtskilliga var ca 130 cm långa och mycket kunniga Minecraftspelare som tagit med sig mamma eller pappa. Det var smått magiskt att gå runt bland de "digitala" huskropparna. Barnen hade jättekul, och det hade de vuxna också. Det finns fler bilder i GALLERIET

Läs en intressant artikel i Metro idag av Hillevi Wahl om Minecraft och hur roligt och bra spelet är!
Länk till artikeln
I morgon öppnar utställningen om Blockholm på Arkitektur- och designcentrum. Världens första storskaliga workshop med Minecraft. En utställning där man byggt upp några av Minecraftbyggnaderna "på riktigt".
Länk till Blockholm
Metro har ännu fler artiklar idag om utställningen, läs dom också!

Irish Architecture Foundation har lagt ut ett mycket fint läromedel för skolbarn i åldern 14-16 år. Det finns lektionsförslag för eleverna och en lätt tillgänglig lärarhandledning. En stor mängd övningar att använda rakt av.
Länk till IAF

Den nya danska arkitekturpolitiken presenterades idag. Så här säger kulturminister Marianne Jelved: ”Vi skal bygge for mennesker. Vi skal skabe byer og steder, hvor det er godt at være, hvor vi kan møde hinanden i stimulerende omgivelser, og hvor bygningerne samtidig er en del af løsningen på udfordringer inden for blandt andet vækst, energi og fraflytning.  

Samtidig skal vi give børn og unge mulighed for at forstå arkitekturens muligheder endnu bedre, hvis fx deres skole skal bygges om i forbindelse med den nye skolereform.  Derfor udvikler vi, blandt meget andet, nye undervisningstilbud, som skærper børn og unges arkitektoniske forståelse og appetit på inddragelse i arkitekturen."
Läs mer

GOLDEN CUBES AWARDS Den svenska nomineringen av förslag är nu slutförd av Sveriges Arkitekter och vi har fyra värdiga representanter att skicka in till den internationella tävlingen. Slutresultatet kommer att redovisas i augusti 2014 vid UIA kongressen i Durban. UIA är den internationella världsorganisationen för arkitekter. Vi önskar dem lycka till i den hårda internationella konkurrensen. Förra omgången var det 50 tävlande och i år blir det säkert fler.
De nominerade är:
Institution: Trafikverket ett samverkansprojekt
Skola: Augustenborgsskolan i Malmö
Tryckt media: Så byggdes staden, lärobok
Audivisuell media: Film, HOME Arkitektur- och designcentrum
Hedersomnämnande som inte går vidare: Danderyds gymnasium
Läs mer om nomineringarna

Rum för att läka och leka – en temadag om att ge plats åt barn och unga i vårdens byggnader. Tisdag 25:e mars 2014, kl 10.00 - 16.00 på Östra sjukhuset i Göteborg. Dagen vänder sig till dig som arbetar riktat med barnens fysiska miljö inom vården – det vill säga, allt ifrån arkitekter och planerare till lekterapeuter och medicinsk personal med intresse av de här frågorna.
Anmäl dig till temadagen
Läs om Lekande läkande rum i en publikation från Kultur i Väst

Det här är ett inspirationsmaterial för dig som arbetar med barn i årskurs 0-3. Börja med skolbyggnadern, skolgården, vägen till skolan, husen runtomkring - och sen givetvis allt annat som finns därute. Hus är fyllda av betydelser och berättelser. Alla har ett förhållningssätt till hus och alla har dessutom något att berätta om dem. Skriven av Caroline Morgansdotter Blomsten, Östergötlands museum
HEJ HUS ladda hem boken

Gåturmetoden genererar arkitekturdiskussion. Ett mycket användbart redskap för arkitekturpedagoger. Många exempel på hur metoden använts i skolan med skolbarn presenteras. Skolbarnen har i flera fall fått medverka i planprocessen "på riktigt". I boken finns en handfast handledning hur man gör, steg för steg.
Beställ boken

Ett gäng designers från Göteborg CREATABLES har lanserat detta fina byggkit gjort av återvunnen plast. Man kan bygga med sugrör och kartong. Det är eco-mecano liksom. Titta på den roliga länken. Man kan stötta detta projekt via Kickstarter. Genom att stötta köper man större eller mindre förpackningar med deras plastpluppar. Länk till filmen

Läs en inspirerande artikel i Architizer om design/byggkurser i USA North Carolina. Författaren har även skrivit en bok om sina kurser i design och byggteknik. Artikeln är illustrerad med en mängd roliga bilder. Där finns även länkar till Project H Design och en film på samma tema.
Länk till artikeln

STADEN är en podcast som handlar om olika städer. Hur de byggts, deras historia och nutida problem. Intressanta program där man får besöka olika städer, Borlänge, Lissabon, Västerås, Manchester, Hjo, Tel Aviv och många fler. Arkitekturpedagogik Yes!
Länk till STADEN

På SVT Play kan man nu i trettio dagar (från igår) se K-specials finfina film om Frank Lloyd Wrights mästerverk, Fallingwater. Huset är placerat mitt i ett vattenfall! Ett underbart program där man får veta allt om huset med en djup och innehållsrik intervju med Edvard Kaufmann j:r som var elev till Wright och förmådde sina föräldrar att anlita Wright och bygga huset på trettiotalet.
Länk till filmenSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv