Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2012 > 05

Vernissage för 10 förslag till nytt stadsdelskontor för Spånga –Tensta visas måndagen den 28:e maj, 13.00 i Tensta Centrum. KTH i Tensta visar avslutande projektarbeten. Studenterna på Orienteringskursen i Samhällsbyggnad och Arkitektur har tagit del av  inriktningsbeslutet om att bygga ett nytt stadsdelskontor för Spånga-Tensta. Under sex intensiva veckor har de jobbat med att formulera egna förslag. Resultaten presenteras i form av modeller, planscher och texter.

Två landskapsarkitektstudenter, Julia Åberg och Maria Lindgren, har gjort varsitt examensarbete i nära samarbete med varandra. De har låtit högstadieelever diskutera och analysera sin skolgård, Stavsborgsskolan i Nacka kommun, med hjälp av gåturmetoden. Därefter har Julia Åberg skisserat förslag till förbättringar och Maria Lindgren har fördjupat sig i metoddiskussion. Sammantaget blir det ett mycket intressant material att ta del av. De visar med all önskvärd tydlighet att högstadieelever kan och vill delta i skolgårdsplanering. De har också en stor kunskap om sin närmiljö - som de kanske själva inte är medvetna om. Den 30 maj presenteras deras examensarbeten på SLU Ultuna i Uppsala.

Trafikverket och Boverket samarbetar kring ett regeringsuppdrag för att barn och unga ska få möjlighet att delta i samhällsplaneringen. Sex kommuner deltar: Göteborg, Örebro, Borlänge, Hällefors,Trelleborg och Östersund. Här är deras delredovisning från oktober 2011.

Den finska utbildningsstyrelsen har givit ut en lång rad lektionsförslag på sin hemsida, som det går att ladda hem. Övningarna baserar sig på en lärobok för högstadiet och gymnasiet, RUM - en bok om arkitektur och samhällsplanering. Det är mycket väl genomarbetade lektioner, rekommenderas!

Just hemkommen från ett inspirerande internationellt symposium i Weimar, som handlade om att förmedla arkitektur till barn och unga. Jag har skrivit en redogörelse för vad jag upplevde, med bilder och en del länkar. Jag höll själv ett föredrag och presenterade Playce-nätverkets Architecture Toolbox. Sedan deltog jag i en rolig workshop med Architectural Gymnastics. På bilden till höger är vi ett gäng som försöker gestalta hur Kölnerdomen ser ut. Läs mer om detta.Senaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv