Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2014 > 04

En film om byggnader som landskap. Arkitekten Lene Tranberg visar oss sitt Köpenhamn och Ströget. Filmen lanseras av Louisiana Channel, som har flera arkitekturfilmer som man kan titta på.
Se filmen

Børn skal lære at påvirke deres omgivelser. Arkitektur i folkeskolen vil klæde eleverne på til at blive mere ansvarsbevidste.
Idag publicerades en läsvärd artikel i den danska tidningen Politiken av Lene Mirdal, arkitekt MAA och grundare av projektet 'Arkitektur i skolen'.

"En af de største øjenåbnere for mig som arkitekt har været at opleve, hvor meget skoleelever kan bidrage med, når det kommer til arkitekturprojekter.
Hvad de er i stand til at lære og skabe. Jeg har set en 6.-klasse lære at bruge et 3D-program på en time og derefter skitsere brugbare og interessante løsninger på rumlige udfordringer. Elever helt ned til 4.-5. klasse kan komme med kvalificerede bud på design af legepladser og bidrage til byudvikling – hvis de bliver klædt på til processen."
Läs hela artikeln

I dagens nummer av Arkitekten nr 4 2014 finns en helsida om den nyutkomna boken GÅTURER. En lång rad tips ur boken om hur man gör. Metoden passar fint att använda i skolan, både i undervisningen, för att undersöka en miljö, och vid förändringar och ombyggnader - inte minst när man ser över skolgården.
Boken kan beställas från
Svensk Byggtjänst

Etiketter: arkitekten, gåtur, bok, skolgård

Läs artikeln i Formas tidskrift Extrakt. En intervju med Sofia Cele och Gustav Malm om barnperspektivet i planeringssammanhang. Barnkonventionens intentioner att tillgodose barnens behov vid planering av nya täta stadsdelar kommer långt ner i prioriteringen i dag.
Länk till artikeln

Läs här en intressant artikel om hur man arbetar med barn och unga i planeringen av det framtida Göteborg. Artikeln är publicerad i tidskriften PLAN nr 5-6 2013 och är skriven av Gerd Cruse Sondén och Lars Jonsson.
Lösnummer av tidskriften kan beställas via kansli@planering.org
Länk till artikeln
Man önskar lite stillsamt att fler kommuner ska ta efter. Finns det bra exempel vill vi gärna lyfta fram dem. Arkitekturpedagogen och ARKiS Sveriges Arkitekters arbetsgrupp för arkitekturpedagogik arbetar för att fler arkitekter och kommunala planerare ska engagera sig i samverkan med skolan i framåtsyftande projekt där barnen lär sig mer om sin stad och om planering och lärarna får inspiration att undervisa med närmiljön som läromedel.

Förslag för Höglandstorget Förslag för Höglandstorget

Thorildsplans gymnasium ställer ut sina elevarbeten på Arkitektur- och designcentrum 1-6 april 2014. I en stor ämnesövergripande kurs har eleverna i årskurs 1, som valt Design och Arkitektur på tekniskt program, under våren skapat roliga och fina förslag till förbättringar av olika offentliga platser runt om i Stockholm. Samarbetet mellan Arkitektur- och designcentrums pedagoger och Thorildsplans gymnasium har pågått i flera år och har fungerat mycket bra. Arkitektur- och designcentrum planerar nu att skriva en lärarhandledning så att flera gymnasier kan ta efter. Ämnena som samverkat på skolan är: Teknik, Bild och form, Digitalt skapande, Svenska och Engelska.
Alla förslagen finns presenterade i GALLERIETSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv