Lektioner

Här ligger färdiga lektioner som du kan ladda hem. Skriv gärna kommentarer vad du tycker om dem.

Arkitektur - vad är det? 

Lektionen går ut på att eleverna ska börja titta på bebyggelsen på sin ort och titta särskilt på det hus de själva bor i. Hur gammalt är huset? Vad är det byggt av för material? Teckna av sitt hus och diskutera tillsammans hur den traditionella bebyggelsen ser ut i trakten. genom att förstå lite mer om hus och byggande, kan man få intresse för teknik och samhällskunskap. Bildämnet är också involverat i denna lektion, liksom hemkunskap.

Ett par lektionstillfällen behövs

ÅK 6-9

Vad vet du om din skola?

Ett temaarbete som kan involvera fler skolämnen. Eleverna får studera flera aspekter av skolmilön, skolgården och intilliggande närmiljö och reflektera. I en ytterligare fördjupning kan eleverna arbeta med vad de tycker om skolan och föreslå förbättringar. Temat kan fungera för elever från årskurs 4 och uppåt i högstadiet, t.o.m. åk 9. Ju äldre eleverna är desto större krav.

Ämnesövergripande

ÅK 4-9

Arkitekturfotografering

Hur ska man ta foton av hus, bebyggelse och miljöer? Här är en lista med tips för att kunna ta så bra bilder som möjligt. Tipsen är sådant som proffsen använder och genom att använda sig av tipsen lär man sig också en hel del om arkitektur, medan man håller på.

Bildämnet och teknikämnet

ÅK 5-9 och gymnasiet

DATE
DATE är ett lärmaterial från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten som lär eleverna mer om tillgänglighet. Kreativa och lustfyllda övningar hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin lärmiljö, ta ställning – och agera. Fungerar vår skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla? 
Eleverna deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och en bejakande miljö. De arbetar fram lösningar, är delaktiga i förbättringsåtgärder och påverkar ansvariga i olika frågor. Samtidigt får klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen. Till lärmaterialet hör även webbsidan www.date-larmaterial.se
Ämnesövergripande
ÅK 4-9

Lärarhandledning till boken Så byggdes staden 

Lärarhandledningen följer läroboken Så byggdes staden kapitel för kapitel, därför bör man även ha läroboken. Den kan beställas från Byggtjänst. Lärarhandledingen vänder sig främst till grundskolans åk 7-9 och till gymnasiet. Den inleds med en genomgång av vilka skolämnen som berörs i den nya läroplanen. Därefter finns ett kapitel om den arbetsmetodik som lärarhandledningen bygger på och en sammanställning av museer, institutioner mm där eleverna kan hitta mer information. Det finns hundratals övningar och lektioner att botanisera bland i lärarhandledningen. Många övningar bygger på att eleverna tar sig ut i staden och studerar närmiljön och hur planering går till. Det finns även övningar där eleverna själva gör CAD-ritningar.

Ämnesövergripande samt Arkitektur Hus och Arkitektur Rum

ÅK 7-9 och gymnasiet

Hus på schemat - upptäck platserna runt knuten!

En lång rad lektioner presenteras av Östergötlands länsmuseum. Boken är sammanställd av Caroline Morgansdotter, antikvarie och pedagog på länsmuseet. Under 2008-2009 bedrev museet projektet "K-märkt på schemat - östgötsk ungdom på spaning". Projektet bestod av enkäter, klassrumsträffar med värderingsövningar, platsanalyser vid bebyggda miljöer i skolans närhet mm. I dialog med lärarna sammanställdes sedan ett pedagogiskt verktyg - denna lärarhandledning. Klicka på bilden för att ladda hem den.

Ämnesövergripande

ÅK 6-9, men går att anpassa efter yngre elever.

Hej Hus! Hur hus och närmiljöer kan vara lärmiljöer
Är ett hus bara ett hus? Svaret på frågan är naturligtvis nej. Men de flesta av oss upplever de byggda miljöer vi dagligen omges av som vardagskulisser. Kulisser vi hastar förbi, men som har mycket att berätta. Att spana, upptäcka och lära i dessa miljöer gör att synen på dem förändras.  Det här är ett inspirationsmaterial för dig som arbetar med barn i årskurs 0-3. Börja med skolbyggnaden, skolgården, vägen till skolan, husen runtomkring - och sen givetvis allt annat som finns därute. Hus är fyllda av betydelser och berättelser. Alla har ett förhållningssätt till hus och alla har dessutom något att berätta om dem. Caroline Morgansdotter, Östergötlands museum.
Ämnesövergripande
ÅK 0-3

Verktygslåda för arkitektur

Det internationella nätverket för arkitekturpedagogik; PLAYCE, har utvecklat Arkitekturboxen – en verktygslåda som innehåller ett lärarhandledningskort, tretton övningskort och fyra sinnesverktyg. Med hjälp av innehållet inspireras och handleds man genom övningarna, där man upplever och tolkar omgivningen med hjälp av sina olika sinnen. Arkitektur och designcentrum, ArkDes, har i samarbete med Kultur i Väst översatt och producerat Arkitekturboxen till svenska. Den kommer att delas ut i samband med workshopträffar. Mer information om dessa kommer på ArkDes hemsida. Övningskorten laddar du hem genom att klicka på bilden.

Ämnesävergripande

ÅK 1-9

Utan spaning ingen aning

En lärarhandledning från Värmlands Museum. Ett antal lektioner för alla stadier i skolan med teman som fönster, tak, fasader, stigar, gator och vägar och samhällets möbler.Till varje kapitel finns en introduktionstext samt övningar och uppgifter för olika åldrar. Materialet ska också kunna fungera som en del av ett mer omfattande projekt om vårt samhälle där flera discipliner kan involveras. Här finns möjligheter för de äldre eleverna att använda Internet och göra fördjupningar av olika slag. Klicka på bilden för att ladda hem den.

Ämnesövergripande

ÅK 1-9 och gymnasiet

RUM - arkitekturövningar

Länk till en stor mängd arkitekturövningar som är kopplade till läroboken RUM utgiven av den finska Utbildningsstyrelsen. Övningarna handlar om naturliga rum, sunda rum, skapa rum, materialen i rummet, rum i olika vinklar, att äga rum, rum för minnen, det omätbara rummet, andrum, tankar om rum, olika rum skilda världar, lagrum, handens spår i rummet, rum till rimligt pris, rum med klang, att rita rum, tröskeln till rummet, matrum, länkar:arkitekter

Länk till övningarna 

Ämnesövergripande

ÅK 6-9 , plus gymnasiet

Gå vilse med punktlighet och precision

Detta är inte en lärobok men en guidebok från A till Ö för att upptäcka vardagens omgivningar och äventyr. Den ger inspiration till att improvisera, vandra, ropa och leka i staden. Arkitekturmuseet har givit ut denna bok och författare är Monica Sand. Boken vänder sig till vuxna såväl som barn och unga, och den kan fungera som inspiration i skolans alla årskurser. Varje övning följs av en kort fördjupande text. Man kan välja nivå själv i tillämpningen. Det finns också tips för ytterligare fördjupande läsning. Läs mer

Boken kan beställas från Arkitekturmuseet tel: 08-519 552 21 och kostar 125:- + frakt.

Ämnesövergripande

ÅK 4-9 och gymnasiet

1900-talet runt husknuten

Moderna Västra Götaland skapat ett skolmaterial som syftar till att ge eleverna insikter om det moderna samhällets historia på hemmaplan. Det består av en lärarhandledning, samt "TIDSBILDER" ett elevmaterial i uppslagsform. Fina foton från det typsiak 1900-talet och intressanta korta lättlästa texter. MODERNA VÄSTRA GÖTALAND är en satsning under 2008-2013 som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Stadsmuseum och Västarvets museer (d v s länsmuseerna i Västra Götalands län).

Ämnesövergripande

ÅK 4-9