Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2016 > 02

Elever på Centralskolan i Norberg arbetar med en utvecklingsplan för Prostudden. Det är en del i Medborgardialogen i Norberg. Läs här en artikel om dialogen och elevernas arbete. En kort videofilm visas också på Fagerstapostens hemida.
Länk till artikel och film

Här är en rolig "hands on" artikel om hur man som förälder kan presentera sitt jobb som planerare för förskolebarn. Den kommer från en Amerikansk site som heter Planetizen.com
Länk till artikeln

ARKiS arbetsgrupp för Arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter har nu sammanställt sitt remissvar till Kulturdepartementet på Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) 
ARKiS fokuserar på barnens livsmiljö, arkitekturpedagogik, utbildning av arkitekturpedagoger och forskning.
Läs ARKiS remissvar
 

Svenska Dagbladet publicerar idag och några dagar framöver en artikelserie på Idagsidan om barnens utemiljö i en förtätad stad.
Journalister är Elisabet Andersson och Anna Asker
Första artikeln "De tänkte inte på barn när de byggde"
Andra artikeln "Vi bygger miljöer som vi kommer att ångra"
SvD Debatt "Stadsplanerarna missar barnen" av Märit Jansson från SLU
Tredje artikeln "Flera hälsovinster med gröna gårdar"
Fjärde artikeln "Lättare få nya kompisar när gården är stor"
Femte artikeln "Små barn passa icke i städerna"
Sjätte artikeln "Att slå sig är en del av uppväxten"
Sjunde artikeln "Bygg för barn - lär av Hamburg och Berlin"
Åttonde artikeln "Större fokus på barn efter kritik"
Nionde artikeln "Garage och butiker går före barns hälsa"
Tionde artikeln "Farliga lekar har gett roliga minnen"

I november 2015 påbörjades planering för att kunna genomföra ett samarbete mellan skolan och omvärlden. Första steget blev att lägga tillrätta de olika delarna i metoden utifrån Varbergs förutsättningar. Andra steget blev att kontakta lärare i en årskurs 5 för erbjudande om medskapande. Det nappade direkt på det andra steget och nu blev det görande för förberedelser i skarpt läge i ett förvaltningsövergripande samarbete som nu är i full gång. Följ hela skeendet i artiklar från Varberg  Del 1  Del 2  Del 3  Del 4

Se filmen från UR-bloggen "orka plugga". Här beskriver de precis hur man arbetar som arkitekt, man skissar och omprövar. Ett roligt inslag som kan ge elever ett hum om vad teknik ÄR. Kanske lite avancerade begrepp, men det är ju aldrig fel att sikta högt!
Se filmen

Etiketter: teknik, byggteknik, film

Arkitekturpedagogen fick ett brev från en supporter. En student i mediekommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall, Anton Johansson. Han intresserar sig för arkitekturpedagogik och har skrivit en artikel som han hoppades att vi skulle lägga ut i bloggen. Artikeln handlar om kända monument och deras mindre kända kopior på andra platser. Lite underhållande för den som vill läsa om Sfinxen i Las Vegas och frihetsgudinnan i Japan, för att inte tala om Partenon i Nashville. Kan ge inspiration till en diskussion om arkitekturens betydelse och innebörd.
Länk till artikeln

Etiketter: artikel

ARKiS hade ett möte den 26 januari 2016 och vi hade då besök av Marta Brković en serbisk arkitekt som doktorerat inom vårt ämnesområde på University of Sheffield. Vårt arbete väcker intresse internationellt, mycket på grund av vårt engagemang i UIA WP Architecture & Children.
Marta ville träffa oss och intervjua oss om hur vi arbetar med arkitektur i skolan och hur förbundet Sveriges Arkitekter satsar på frågan. Hon samlar nu kunskap om hur arkitektförbunden i Europa engagerar sig i frågan om arkitektur i skolan, för att skriva om det i en antologi "Built Environment Education for Children - Policy and Practice". 
Hon ägnade hela föregående dag åt att intervjua och följa Madeléne Beckman på ArkDes för att i en annan studie jämföra hur museer runt om i världen arbetar med och tillämpar arkitekturpedagogik. En vetenskaplig artikel "Built Environment Education for Children - Museums in Focus”, som är tänkt att ingå i antologin.
Vi berättade om vårt arbete och vårt engagemang i den världsomspännande UIA-tävlingen Golden Cubes Awards. Vårt nätverk med både arkitekter, lärare, pedagoger, miljöpsykologer, forskare m.fl. togs upp. Den pågående remissen kring en ny arkitekturpolitik berättade vi om och om våra preliminära ställningstaganden i vårt remissvar. När Marta sedan lämnade oss hade vi en djupare diskussion i arbetsgruppen kring remissvaret.
 
På bilden från vänster: Julia Samberg vår nya studentrepresentant, Nina Maanmies studentsamordnare på kansliet, Marta Brkovic vår gäst från Serbien, Elisabet Norin ArkDes, Suzanne de Laval ARKiS ordförande, Mie Svennberg arkitekturkonsulent i Gbg, Elin Madsen Fojab i Malmö, Madeléne Beckman ArkDes, Magnus Löfvenberg Fredrika Bremergymnasiet.Senaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv