Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2015 > 03

Den 27 mars arrangerar Nordiskt Ministerråd och Danmarks Kulturministerium en nordisk konferens i Köpenhamn om Mötet med arkitekturen - barn och unga. Det blir föredrag från Danmark, Sverige, Norge, Grönland och Finland. Jag, Suzanne de Laval, ska medverka och bl.a. berätta om Future Citytävlingen. Det blir en viktig uppdatering av hur långt vi har kommit i de nordiska länderna.
Länk till inbjudan

"Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling"... "Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande".
Här är pressmeddelandet i sin helhetSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv