Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2013 > 03

Tokyo 2011, utanför Tokyo International Forum, utställning av ekologiskt byggande i samband med UIA Kongressen för arkitekter i hela världen.

Ungdomar i Södertälje har fått möjlighet att planera sid stadsdel Hovsjö med hjälp av datorprogrammet Minecraft. Kommunens planerare, Byggtjänst och det kommunala bostadsbolaget har tillsammans genomfört ett projekt med en grupp skolungdomar. Ungdomarna deltar i en medborgardialog då de planerar sin stadsdel. Projektet har initierats därför att nya bostäder planeras i Hovsjö. Projektet i Hovsjö är ett av tre pilotprojekt i Mina Kvarter. Fisksätra i Stockholm och Drottninghög i Helsingborg är de två andra projekten.

Läs en artikel i Arkitekten 3:2013 om detta. 

Till kulturhuvudstadsåret 2014 skapar Kulturverket i Umeå många spännande projekt där skolbarn och proffs möts. Arkitekturhögskolan deltar i ett projekt där arkitekturstudenterna bygger paviljonger tillsammans med skolbarn på olika skolor i Umeå i årskurs 2. Projektet kallas Fair City.

Länk till projektet

Utemiljöns plats i lärande och undervisning

tankesmedja på Högskolan Kristianstad den 30-31 maj!

Att undervisa utomhus börjar slå rot. Man vill levandegöra natur- och kulturarvet och främja ett mer rörelseintensivt lärande. Dessutom ses det som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan byter vi erfarenheter och lär nytt om hur vi kan säkerställa kompetens och kvalitet inom skola, barnomsorg och universitet. Syftet är att nå samsyn om vad som kan göras lokalt såväl som nationellt för att främja det utomhusbaserade lärandet. Tankesmedjan vänder sig till:

  • lärarutbildare inom såväl grundutbildning till lärare som fort- och vidareutbildning av yrkesverksamma lärare.
  • till skolledare och andra med intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas lärande – från förskola till universitet.
  • alla som professionellt arbetar för att utveckla barns och ungas utemiljöer (planerare, landskapsarkitekter, förvaltare och fastighetsägare)

Tankesmedjan arrangeras av Högskolan Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik.

Läs mer

Anmälan

 

Varning, fara på museet!

Gratis skolbesök om risk och säkerhet 22 mars – 5 maj

Den brittiske designern Onkar Kulars utställning Riskcenter riktar sig speciellt till skolbarn mellan 7 och 11 år. Den är utformad som en interaktiv miljö påminnande om en filminspelningsstudio i miniatyr, där vardagliga platser och situationer iscensatts. Barnen guidas genom scenografin, som omfattar allt från offentlig miljö till hemmet där fara och risk är ständigt närvarande. Besökaren möter bland annat en gatuscen i Stockholm, en järnväg, ett hem, en trädgård, en byggplats, ett torg, en mörk gränd, ett internetcafé, en rättssal och en sjö. Tillsammans med guiden får barnen upptäcka faror och risker och diskutera kring hur man ska undvika och hantera dem i olika situationer. Utställningen Riskcenter lyfter fram uppenbara exempel på fysiska faror som trafik, brand, vatten och personlig säkerhet men här behandlas även frågor om t.ex. antisocialt beteende och vårt sociala och miljömässiga ansvar kopplade till nödsituationer.

Välkommen att boka skolvisningen Varning, fara på museet!
Besöket är gratis, antalet visningar är begränsade.

För bokning och mer information:

visningar@arkitekturmuseet.se eller telefon: 08-587 270 53 (tis-fre kl. 13-15)

För mer information om utställningen www.arkitekturmuseet.se

 Senaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv