Remiss till Boverket

ARKiS arbetsgruppen för arkitektur i skolan i Sveriges Arkitekter lämnade i fredags in ett remissvar till Boverket på remissen "Boverkets förslag till Allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet." Vi välkomnar att man säkrar att barnen får friytor och att man i vägledningen har ett omfattande kapitel som handlar om barns och ungas medinflytande när ...det gäller friytor och utemiljö.

ARKiS har också träffat Per-Magnus Nilsson huvudsekreterare i utredningen "Gestaltad livsmiljö" och diskuterat hur den gestaltade livsmiljön ser ut för barn och unga och hur barn och unga kan delta i diskussionen kring vår livsmiljö. Att få utbildning i skolan om samhällsplanering och arkitekturfrågor är en av våra viktigaste frågor som vi förmedlade under mötet. En demokratifråga som i förlängningen ger hållbart samhällsbyggande.

Skolhusgruppen har lämnat ett liknande remissvar till Boverket och Stockholms Skönhetsråd har också lämnat ett vältaligt remissvar. Andra vi känner till som skickat in svar är IPA Lekfrämjandet.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln