Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2015

Eleverna på Norrevångsskolan i Karlshamn ritar om en stadsdel i samarbete med kommunens stadsbyggnadskontor. De printar ut husen i 3D och lär sig massor om samhällsplanering och teknik mm.
Två artiklar om projektet finns här att läsa.
Sydöstran
Kommunens hemsida

Eleverna på Polhemsskolan har arbetat med att planera en ny stadsdel i Gävle med utgångpunkt i den kommunala Översiktsplanen. De har lärt sig massor om hur kommunen och planeringen fungerar och de har byggt fina små stadsdelar med många tankar kring hållbarhet och hur de vill leva i framtiden. Gefle Dagblad filmade när eleverna presenterade sina projekt och intervjuade dem.
Länk till artikeln i Gefle Dagblad

Här är en video från 1991 om Architecture and Children. den presenterar hur man arbetar med barn och arkitektur i New Mexico i USA. School Zone är ett fortfarande pågående projekt där lärarre utbildas för att kunna använda den byggda miljön, arkitekturen, som ett läromedel i alla ämnen.
Filmen är högaktuell! trots sin ålder, se den - 15 minuter..

Nu finns Kerstin Nordins doktorsavhandling att läsa. Hon presenterar metoden "Barnkartor i GIS" som hon och Ulla Berglund på SLU i Ultuna arbetat med sedan 2002. Metoden är väl utprovad i flera kommuner och avhandlingen beskriver hela utvecklingsprocessen av metoden samt diskuterar vidare utveckling av hur kartresultateet ska visualiseras på bästa sätt för att kunna användas av planerare och verksamhetsutövare inom en kommun.
Utgångspunkten i metodutvecklingen var att utveckla en metod som respekterade barnen enligt FN:s Barnkonvention och gav barnen möjlighet att ge sin syn på sin närmiljö på ett sätt som planerare skulle kunna använda som underlag i planeringsprocessen.
Länk till avhandlingen

Jullovstips, nu öppnar den årliga pepparkakshustävlingen på ArkDes. God arkitektur som dessutom doftar himmelskt!
Läs mer
När ni ändå är på ArkDes se då deras bästa utställbning genom tiderna
Olafur Eliasson
öppen till den 17 januari.

ArkDes släpper pedagogiskt material på iTunes U. Läs en artikel, en intervju med Madeléne Beckman om det spännande nya projektet. Det borde kunna bli ett superfint hjälpmedel för alla arkitekturintresserade lärare som vill använda arkitektur i sin undervisning. Till artikeln

På Centre Pompidou i Paris pågår nu och fram till 7 mars 2016 en utställning där barn och föräldrar får bygga en sandstad i Barnens galleri, Galerie des enfants.
Till sommaren 2016 bjuder de sedan in till en fototävling.En fotografifestival. Bygg ett sandslott, fotografera det och skicka in fotot till Centre Pompidou senast den 15 september 2016 till e-postadressen:
festivalchateauxdesable@centrepompidou.fr 

Läs mer på franska

Idag presenterades utredningen om en Arkitektur, form och designpolitik för Sverige, "Gestaltad livsmiljö". Där föreslår utredaren, Chister Larsson, att ArkDes ska läggas ned och ersättas av en ny myndighet. Hur det blir med den otroligt fina pedagogiska verksamhet som bedrivs där förklaras inte. Den ska vara kvar, men något museum ska inte finnas. Man kan ju då undra hur pedagogerna ska arbeta? Nu har de en finfin basutställning att visa upp och undervisa utifrån. De har rymliga lokaler att göra roliga workshops i, så att skolbarnen kan uppleva och förstå rumsligheter, konstruktioner, rumssamband mm. De har också utställningar som man kan använda i undervisningen.
Överintendenten för ArkDes, Kerstin Brunnberg har skrivit ett pressmeddelande där hon ger sin syn på utredningen.
Läs pressmeddelandet!
ARKiS
kommer att studera Gestaltad livsmiljö ur barnperspektivet 22 oktober i Stockholm och 5 november i Göteborg, www.arkitekt.se/arkis för anmälan.
Det som är fint med utredningen är att man tar upp vikten av att barn får lära sig något om arkitektur och samhällsplanering i skolan.
Länk till utredningen

Elever på Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg har under sommaren arbetat med idéer för hur Masthuggskajen kan anpassas för ungdomar. Arbetet är en del i medborgardialogen kring området och förslagen har nu skickats in till Stadsbyggnadskontoret för samråd.
Läs mer på Älvstadens hemsida

Nu är det dags för release av boken "Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys", författare Suzanne de Laval.
Hoppas vi ses på ArkDes den 9 oktober! Alla är välkomna!
Läs mer om boken
Läs inledningskapitlet

 

ARKiS arrangerar ett likadant nätverksmöte i Göteborg den 5 november för att granska och diskutera Gestaltad livsmiljö-utredningen.
På Chalmers Arkitektur klockan 15-17, anmälan via  www.arkitekt.se/arkis

Förra nätverksmötet, workshop Förra nätverksmötet, workshop

ARKiS bjuder in till ett nätverksmöte den 22 oktober kl 15-17 hos Sveriges Arkitekter.
Då ska vi gå igenom förslaget till arkitekturpolitik "Gestaltad livsmiljö" som släpps den 1 oktober. Hur har de hanterat barnperspektivet?
Alla är välkomna! Anmälan obligatorisk.
Anmälan via länken

Rosa pantern i Rissne Rosa pantern i Rissne

Snart kommer boken som är en kunskapsöversikt. Den ges ut av Arkus och är gjord med anslag från Formas. Länken leder till Arkus "Månadens tanke" där det inledande kapitlet presenteras. Där kan du läsa en introduktion till boken och varför den skrivits. Ett kapitel handlar om barn och ungas medverkan i planering och vilka metoder som används, ett annat kapitel handlar om barnkonsekvensanalys - arkitektupedagogik i högsta grad.
Länk till Månadens tanke

På RIBA i London pågår just nu en utställning med fantastiska brutalistiska betong-lekredskap återuppbyggda i skala 1:1. På deras hemsida finns massor med bilder och en film om utställningen. Kolla också hashtaggen:  #BrutalistPlayground 
Länk till Brutalist Playground

Etiketter: lekredskap, betong, lekplats

På CETIS (Centrum för tekniken i skolan) rikskonferens TIS2015 i Norrköping 12-13 oktober kommer Arkitekturpedagogen, dvs jag Suzanne de Laval att medverka med två inslag. Dels håller jag en workshop där man får prova på Arkitekturgymnastik, Kenchiku Taiso, vilket är jättekul. Dels kommer jag att hålla ett föredrag om Teknik, samhällsplanering och arkitektur.
Hoppas många vänner och lärare anmäler sig!
​TIS2015

Här kan du läsa om en gymnasieskola i Danmark där eleverna fått arbeta med hållbar arkitektur och föreslå förändringar i sin egen skola. En artikel publicerad på Arkitektföreningens hemsida.
Följ länken

Etiketter: danmark, gymnasiet, hållbart

Nu har ARKiS startat en ny sk sluten grupp på Facebook: ARKiS nätverk för lärare i Arkitektur. Medlemmarna i nätverket arbetar på skolor runt om i Sverige med kurser i Arkitektur, bild, design och kurser där samhällsplanering och hållbart byggande mm ingår.
I en sluten grupp kan man själv bidra med inlägg och bilder och ge varandra tips.
För den som vill ansluta sig till gruppen är det bara att skicka vänförfrågan (alternativt meddelande om vi redan är FB-vänner) till Suzanne de Laval eller Carina Kacka Mathiasson. Så blir ni inbjudna till gruppen. Carina är samordnare för gruppen. Carina är lärare på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg.

KTH i Tensta avslutade terminen för arkitekturstudenterna med en presentation av sina elevprojekt som handlade om att göra förslag till om- och tillbyggnad av Blå Huset i Tensta. Till avslutningen bjöd man in referensgruppen, kulturskolan, Blå Husets företrä-dare m.fl. att lyssna. Eleverna hade byggt upp huset våningplan för våningsplan i modell och lyfte upp varje våningsplan vartefter de presenterade sina förslag. Det blev en intressant revy över många olika principer av tillbyggnad, påbyggnad och ombyggnad. Många tankar har formulerats och byggts in i modeller och skisser. Spännande! Mer bilder finns att se i galleriet. Länk till bilderna

Årets Future Citytävling  avgjordes igår på Tekniska Museet. Årets Future Cityskola blev Viktor Rydbergs Skola i Stockholm. De hade gjort sammantaget den bästa inlämningen av en filmad Minecraftstad, uppsats och byggd modell. Eleverna hade valt att föreslå förbättriingar i sin egen stadsdel Vasastan och de hade fina resonemang kring detta. Alla elever i den nystartade skolan deltog i arbetet, och de hade haft jättekul tillsammans. En värdig vinnare. Mer bilder
Läs mer om tävlingen

Här är en trevlig rapport från konferensen i Palma de Mallorca, då den internationella arbetsgruppen UIA WP Architecture & Children träffades. Vi inledde med ett öppet seminarium där gruppmedlemmar presenterade vad som händer i respektive länder. Sedan hade vi möte under två dagar och avslutade med en gemensam promenad runt Palma under ledning av våra värdar Arquitectives.
Länk till Arquitectives blogg

Vad händer när ArkDes inkorporeras i Moderna museet? Arkitekturpedagogiken och uppdraget att vara mötesplats - hur tar Moderna museet hand om detta? Det är ju den viktigaste uppgiften.
Läs Örjan Wikforss intressanta inlägg i Archileaks!
 

Den 27 mars arrangerar Nordiskt Ministerråd och Danmarks Kulturministerium en nordisk konferens i Köpenhamn om Mötet med arkitekturen - barn och unga. Det blir föredrag från Danmark, Sverige, Norge, Grönland och Finland. Jag, Suzanne de Laval, ska medverka och bl.a. berätta om Future Citytävlingen. Det blir en viktig uppdatering av hur långt vi har kommit i de nordiska länderna.
Länk till inbjudan

"Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren Christer Larsson ska även nu analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling"... "Därför ges utredaren i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas särskilda förutsättningar för deltagande".
Här är pressmeddelandet i sin helhet

En jättefin hemsida från England om arkitektur för barn. Det är AA School, Architectural Association School of Architecture som står bakom detta ambitiösa initiativ. De erbjuder arkitekturundervisning i Londons skolor. Surfa runt på hemsidan! Där finns massor med bra artiklar om arkitekturpedagogik och varför det är så viktigt.
Länk till Little Architect

ARKiS bjuder in till nätverksträff
Tid: 20 mars 2015 10.00 – 16.00
Plats: ArkDes, hörsalen, adress Skeppsholmen
Anmälan: senast 6 mars
Program och anmälan: följ länken

ARKiS är arbetsgruppen för arkitektur i skolundervisningen – arkitekturpedagogik
Sveriges Arkitekter www.arkitekt.se/arkis

Tobias Olsson skriver på Sveriges Arkitekters blogg om arkitekturpolitiken från konferensen Gestaltad Livsmiljö, den 29 januari.
"Ordet gestaltad är ett svårt ord för många... ...Här har arkitektur som läroämne i skolan en stor roll. Men det är också ett sätt att demokratisera. Insikten om att vår livsmiljö hela tiden är gestaltad – och att det beror på en rad olika beslut – är viktig. Om en även kan lära sig HUR det går till och hur en som person kan påverka dessa beslut så har vi kommit långt."
Jag var också på konferensen och gjorde ett inlägg om vikten av att lära sig mer i skolan om arkitektur, närmiljö och vad planering är. Roligt att Tobias tog stafettpinnen.
Länk till blogginlägget

Läs Fusklappen om arkitekturveckan som gått med fina föredrag och konferenser. Sist i blogginlägget handlar det om den stora konferensen om Gestaltad livsmiljö - dvs arkitektur och design.Vad ska vi ha för arkitekturpolitik? 
Bäst är slutklämmen:
"Den stora utmaningen blir att nå ut, att också få övriga världen att förstå potentialen hos kvalitativ arkitektur och stadsbyggnad. Alla ska med. Näringsliv och politiker  Men även en bredare allmänhet måste engageras om arkitektur inte ska fortsätta att vara en klassfråga i Sverige. Människor kan själva påverka och förändra arkitekturen i sin omgivning. Men att sprida kunskap i dessa frågor kräver stora insatser – med start redan i grundskolan."
Länk till Fusklappen

En spansk blogg om arkitekturleksaker, full med artiklar, bilder och videofilmer.
Väl värd ett besök. Jag hoppade lite i videon med ett föredrag - och då kom det upp bilder på historiska arkitekturleksaker, spel och byggsatser.
Länk till ARCHITOYS

LEaRN ett nätverk som presenterar forskning om skolans lärmiljö. Det handlar om Australien, men är mycket intressant för oss. Vi har för lite av den varan i Sverige. Ett samabete mellan arkitekturutbildning, lärarutbildning och medicinsk utbildning. Något att ta efter...
Länk till LEaRN

Internationell konferens i Weimar på Bauhausuniversitetet 13-14 november 2015 om arkitekturpedagogik med avseende både på praktisk pedagogisk verksamhet och på forskning inom ämnesområdet.
Läs mer!

I Japan har Toyo Ito startat en arkitekturskola för barn. Det är en fritidsverksamhet efter skolan 10 tillfällen per termin. Barnen är i åldern 8-12 år. Verksamheten startade 2011 och nyligen gav man ut en bok som dokumenterar och utvärderar vad man gjort hittills. Boken är på japanska.
ITO JUKU har också en hemsida med en blogg som man kan följa. Texten är på japanska, men bloggen är rikligt illustrerad med bilder från verksamheten, workshops, föreläsningar och barnens redovisningar. Det är nöjsamt att bläddra igenom bilderna. Toyo Ito (Japans mest kände arkitekt) finns med lite här och där. Han är djupt involverad i arkitekturskolan.
Länk till bloggen
 

Här är en lista med böcker på engelska om arkitektur för barn och unga
Följ länkenSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv