Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2014 > 05

Nu är galleriet uppdaterat med bilder från Future City regionfinal i Stockholm på KTH och riksfinal på Arkitektur- och designcentrum. Det är också bilder från konferensen "Creating the Future 2.0" i Helsingfors. Från utställningen av ARKKI elevarbeten och från en workshop i samband med konferensen.
Länk till galleriet
 

Här är en ny databas full med spännande projekt som handlar om barn, unga och arkitektur. Built Environment Education, arkitekturpedagogik. Man kan söka efter olika typer av projekt. Databasen är framtagen av en grupp forskare på Sheffield University. De är också intresserade av mer input från fler projekt.
Länk till databasen

Arkitektur- och Designcentrum vann tävlingen GOLDEN CUBES AWARDS med filmen HOME/DOM/CASA i kategorin Audio-Visuell Media. Tävlingen arrangeras vart tredje år av UIA Architecture & Children. Ansvarig för den svenska nomineringen har varit ARKiS Sveriges Arkitekter. UIA är International Union of Architects.
Dokumentärfilmen handlar om ett projekt där barnhusbarn i Ukraina deltar i ett arkitektur/dansprojekt och gestaltar sina tankar om vad ett hem är.
Se filmen     Läs en fin recension av filmen
Två seminarier arrangeras under Almedalsveckan på Barnrättstorget den 3:e och 4:e juli kl 11-12.30. Lokalen är Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21. Barnrättstorget arrangeras av Barnombudsmannen, Barnrättsakademin, Örebro universitet och stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rubriken i Almedalsguiden är:
BARNS INFLYTANDE I FYSISK SAMHÄLLSPLANERING KAN STÄRKAS MED SKOLAN SOM LÄNK FÖR BARN OCH PLANERARE och beskrivs som följer:
”Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem. Deras tankar och idéer är värdefulla för samhällsplaneringen. Kommunala utvecklingsarbeten visar att om barn och unga som berörs av en plan utövar sin rätt bidrar deras medverkan också till att planen blir bättre."
Det är Trafikverkets och Boverkets regeringsuppdrag som presenteras, se länk  Projektet har även nominerats till UIA Architecture & Children Golden Cubes AwardsSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv