I november 2011 öppnades hemsidan Arkitekturpedagogen. Jag har under många år arbetat med arkitektur i skolan som ordförande i ARKiS , arbetsgruppen för arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter. Genom åren har jag hittat många intressanta metoder och idéer för arkitekturpedagogik. Jag har också fått nätverkskontakter runt om i världen och samlat en hel del litteratur. Mer om mig

Det var dags att försöka sprida kunskap och idéer till lärare och andra som vill använda den byggda miljön - hus, stadsmiljöer, landskap - ja all den miljö som människor format, som läromedel inom alla skolämnen.

Den här hemsidan har möjliggjorts genom två stipendier som jag fått för att arbeta med arkitektur i skolan, från Stockholms Byggnadsförenings Jubileumsstiftelse och Einar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsteknisk forskning.

 

Suzanne de Laval 

Sand City från en utställning på Arkitekturmuseet
Sand City från en utställning på Arkitekturmuseet