Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2014 > 12

Arkitekturpedagogens våta dröm! Häromdagen hälsade jag på hos Reggio Emilia Institutet, det ligger alldeles intill f.d. Lärarhögskolan vid Konradsberg i Stockholm. Där hittade jag en fantastiskt fin bok om hur man på förskolan Trollet i Kalmar arbetar med BYGG & KONSTRUKTION I FÖRSKOLAN. Författare är Mia Mylesand. Här får vi lära oss hur man kan ordna bygghörna inomhus och utomhus för olika stora förskolebarn. Mia Mylesand berättar hur hon och kollegorna provar sig fram med olika förhållningssätt till barnen och till byggmaterialet. Det är mycket intressant att följa deras utforskande av sin egen metodik. Boken är utgiven 2007 av Lärarförbundets förlag och kan köpas från Reggio Emilia Institutet
 

Välkommen att twittra om arkitekturpedagogik på #arkitekturpedagogik Via  ARKiS arbetgruppen för Arkitektur i skolan i Sveriges Arkitekter kan du följa twitterflödet. www.arkitekt.se/arkis  

ARKiS arbetsgruppen för arkitektur i skolan i Sveriges Arkitekter lämnade i fredags in ett remissvar till Boverket på remissen "Boverkets förslag till Allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet." Vi välkomnar att man säkrar att barnen får friytor och att man i vägledningen har ett omfattande kapitel som handlar om barns och ungas medinflytande när ...det gäller friytor och utemiljö.

ARKiS har också träffat Per-Magnus Nilsson huvudsekreterare i utredningen "Gestaltad livsmiljö" och diskuterat hur den gestaltade livsmiljön ser ut för barn och unga och hur barn och unga kan delta i diskussionen kring vår livsmiljö. Att få utbildning i skolan om samhällsplanering och arkitekturfrågor är en av våra viktigaste frågor som vi förmedlade under mötet. En demokratifråga som i förlängningen ger hållbart samhällsbyggande.

Skolhusgruppen har lämnat ett liknande remissvar till Boverket och Stockholms Skönhetsråd har också lämnat ett vältaligt remissvar. Andra vi känner till som skickat in svar är IPA Lekfrämjandet.Senaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv