Sandcity 2008 Jenny Berntsson
Sandcity 2008 Jenny Berntsson

Under flikarna kan du hitta massor med tips, länkar, böcker, läromedel, lektionsförslag, forskning, bildgalleri mm, surfa runt!
 

2013 > 06

Den 2 juli arrangerar Göteborg ett VIKTIGT seminarium i Almedalen om ungas deltagande i planeringen. Väl värt att besöka för alla intresserade. Göteborg ligger långt fram i denna fråga och har kommit långt i sitt arbete med Barnkonsekvensanalyser.
Seminarieinbjudan

I Uppsala arrangerar Utenavet ett seminarium kring det utomhusbaserade lärandet och utemiljön som pedagogisk resurs den 19 september 2013. Målet med denna konferens är att ringa in önsvärda insatsområden och stödjande miljöer som främjar utomhusbaserade arbetsmetoder i skola ióch förskola., men också inom naturvägledning, museipedagogik och stadsutveckling.
Länk till inbjudan

Läs här en intressant artikel i Lärarnas Nyheter om planering av skolgårdar. En intervju med Susan Paget. "Ett uteklassrum behöver inte vara tillrättalagt för att vara pedagogiskt." säger Susan. Hon kommenterar också varför det är bättre med en egen skolgård, än att barnen ska nyttja allmän parkmark, som man delar med andra. En viktig aspekt för att skolgårdar ska vara optimala, är att lärarna och barnen kan påverka skötseln av marken.
Länk till artikeln

Dagens stora nyhet på SVT är att kommunerna bygger baracker för förskolor och efter tio år måste de rivas. Det är ju toppen att de måste rivas! Baracker är ingen bra miljö att fostra barn i. Det säger ju sig självt. Det vore ju ännu bättre om de aldrig byggdes. Hur ska det sluta med barackskolor och -förskolor och dessutom utan skolgård! Vad fostrar vi för barn i dessa miljöer? Observera utemiljön i reportaget! Inte så stimluerande.
BaracknyhetSenaste inlägg


Senaste kommentarer

Bloggarkiv