Föredrag om barn och planering i Umeå 3 oktober

Hur bygger vi våra städer, blir de bra för barn?
Dag: Tisdag 3 oktober
Tid: 18.30 - 20.30
Lokal: Folkuniversitetets Aula,Nygatan 43 Umeå

Är det hållbart att inte ta hänsyn till barns behov av god miljö, natur och rörelsemöjligheter? I dagens debatt och planering talar man om barnens behov, men sedan prutas de bort i konkurrens med höga exploateringstal och bilarnas framkomlighet och parkeringsytor. Stockholm föregår med dåligt exempel med skolor och förskolor utan skolgård, och mindre kommuner och städer tar efter, trots att de inte egentligen har brist på ytor och naturområden. Kan barn medverka i planeringen? Vad är och hur gör man en barnkonsekvensanalys?

Suzanne de Laval är arkitekt och tekn. doktor och arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt i eget företag Arkitekturanalys AB. Ledamot i styrelsen för Skolhusgruppen och ordförande i nätverket för Arkitektur i Skolan ARKiS (Sveriges Arkitekter). Har nyligen sammanställt en forskningsöversikt om skolplanering och en antologi om skolbyggande. För ett par år sedan publicerade Suzanne boken”Bygga stad för barn” en översikt över forskning och diskussion kring barns villkor i staden samt en översikt över metoder för hur man kan låta barn delta i planeringen på sina egna villkor.

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar