Heja Göteborg!

Vi höll ett ARKiSmöte i Göteborg den 25 november och då presenterade arkitekturkonsulenterna, de är nu tre(!) stycken i Göteborg, alla de verksamheter som pågår och som berör barn och unga och arkitektur och hållbar samhällsutveckling. 

• Man arbetar förvaltningsövergripande med Barnkonsekvensanalyser. Planeringen ska utgå från ett barnperspektiv. 

• Det finns ett nätverk administrerat av kulturförvaltningen med 20 arkitekturpedagoger som kan gå ut i skolorna och hjälpa till med projekt i undervisningen.

• På Chalmers skriver arkitekturstudenter exjobb om arkitektur i skolundervisningen och om att kommunicera arkiteketur.

• Det pågår ett projekt "Unga Älvstaden" där 12 skolklasser från 7 stadsdelar deltar i ett omfattande visionsarbete kring planeringen av Centrala Älvstaden. Detta kommer att presenteras i en utställning i mars nästa år. Projektet har en egen blogg Unga:Alvstaden. 300 barn och unga deltar i projektet.

• I visionsarbetet för framtiden kommer barn och unga att delta inom projektet Göteborg2021 då Göteborg firar sitt 400-årsjubileum.

• Ett kulturhus för unga håller på att starta sin verksamhet i Lagerhuset Rum för ung kultur som också har en egen Blogg. Föreståndare för denna verksamhet är arkitekturkonsulenten Mie Svennberg.

• Göteborgs stad deltar också med flera förvaltningar i ett svensk-norsk-danskt EU-projekt REBUS Resan till en bättre skolmiljö. Där skolbarn ska delta i planeringen av förändringar i sin skolmiljö, och målet för projektet är en guideline.

 

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln