Varför ska man använda arkitekturen, byggnader och platser i undervisningen?

Den byggda miljön finns tillgänglig överallt, alldeles gratis. Vi använder byggnader hela tiden och det är naturligt att använda dem i undervisningen. De kan både ge inspiration och de kan provocera. Klassrummet, skolan, skolgården, vägen till skolan – allt kan fungera som läromedel och en pedagogisk resurs. De kan utforskas och man kan få nya idéer. Bara på en gata kan man hitta byggnader från olika tidsepoker och med en mängd olika funktioner. Man kan därmed levandegöra det byggda kulturarvet.

Barnen tycker det är roligt att gå ut och studera närmiljön. Vad är vackert och vad är fult? Varför tycker man det? Barn lär sig saker på många olika sätt, att lära sig genom att uppleva med kroppen och alla sinnen, att känna och prova är stimulerande. Det kan stödja arbetsglädjen i barns och vuxnas lärande.

Det är viktigt för demokrati och medbestämmande – att barn och unga får insikter om och erfarenheter av att delta i samhällsplaneringen och hur den byggda miljön kan påverkas.

Det kan också ge teknikkunnande – praktiska erfarenheter av byggande och byggteknik kan befrämja teknik-, matematik- och naturvetenskapliga ämnen i skolan.

 

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln