STADEN en podcast
Nu finns en podcast som handlar om STADEN. Vi får besöka ett antal städer och får lära oss om deras historia och arkitektur och de problem som staden har i nutiden. Intressant och lärorikt. Det är Sveriges Arkitekter och tidskriften Arkitektur som står bakom podcasten.