Walking in the City with JANE
En barnbok om Jane Jacobs och hennes engagemang i stadens liv och hur hon påverkade planeringen i New York och senare i Torinto i Canada. Boken kan ses och höras via YouTube en 8 minuter lång uppspelning. Kan köpas via nätet.
Bok: 36 sidor
Författare: Susan Hughes
Illustrationer: Valérie Boivin
Utgiven av: Kids Can Press, Toronto Canada 2018
ISBN 978-1-77138-653-1
 

The City at Eye Level For Kids
En antologi med tips om arkitekturpedagogik  och om hur barn kan engageras i stadsplanering, från många länder. Förordet i boken är skrivet av Maimunah Mohd Sharif Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Director, UN- Habitat.
Redaktörer: Rosa Danenberg Vivian Doumpa Hans Karssenberg
Bok digital: 392 sidor
Utgiven av Placemaking Europe 2018, som också har en hemsida
ISBN 978-91-7729-838-0
Ladda ner antologin
Länk till hemsidan

Creating the Future - Ideas on Architecture and Design Education

Arkki i Finland har gett ut en antologi som handlar om Arkitektur, design och skolundervisning. Den baserar sig på innehållet i en konferens i Helsingfors i september 2009, Creating the Future. Antologin har ett tjugotal medförfattare och redaktörer har varit Pihla Meskanen och Nina Hummelin. All text är översatt till engelska och finska parallellt. Författarna är från Finland, Norge, Island, Sverige, Korea och Tyskland.

Kapitlen i boken handlar om: About Architecture and Creativity , Viewpoints about Architecture and Design Education, Pedagogical Workshops

Bok: 95 sidor

Utgiven av Arkki, Finland, 2010

ISBN: 978-952-92-6987-7

 

The Architecture Handbook - A Student Guide to Understanding Buildings

En omfattande lärobok med många elevuppgifter och övningar. Boken är väl genomarbetad och alla lektioner testade med skolklasser och lärare innan de presenterats. Boken är rikt illustrerad och inspirerande. Eleverna får lära sig allt som har med arkitektur att göra, rita, mäta, beräkna, illustrera mm på alla nivåer från detaljer till stadsplaneringsfrågor. Alla övningsexempel är utformade i Chicagomiljö. Inriktningen är mot ekologiskt byggande.

Bok: 462 sidor

Författare: Jannifer Masengarb och Krisann Rehbein

Utgiven av: Chicago Architecture Foundation USA, 2007

ISBN:0-9620562-7-8

50 activités pour découvrir l'architecture et l'urbanisme avec les CAUE

En lärobok full med arkitekturlektioner från hela Frankrike. Boken är framarbetad av en rad arkitekturpedagoger inom CAUE, Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, en riksomfattande länsvis organisation i Frankrike. Varje län (departement) har sin egen CAUE.

Bok: 245 sidor

Författare: Marie-Claude Derouet-Besson (red)

Utgiven av: CRDP Midi-Pyrénées, Frankrike, 2007

ISBN: 978-86565-390-4

Raum erfahren - Raum gestalten Architektur mit Kindern und Jugendlichen

En lärarhandbok för arkitektur i skolan med mängder av fina arkitekturlektioner. Allt är mycket ambitiöst presenterat med tydliga exempel och teoretiska fördjupningar.En mycket värdefull handledning för den som klarar tyska.

Bok: 260 sidor

Författare: Elisabeth Gaus-Hegner, Andreas Hellmüller, Ernst Wagner och Jan Weber-Ebnet (red)

Utgiven av: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogishen Hochshule Zürich, Schweiz och ATHENA Verlag, Oberhausen, Tyskland, 2009

ISBN: 978-3-03755-104-2

ISBN: 978-3-89896-384-8

A Kid's Guide to Building Great Communities

En lärarhandledning för planerare och pedagoger som vill undervisa om hur staden fungerar och är uppbyggd. En lång rad övningar och lektioner och undervisningsmaterial presenteras. Boken är framtagen och utgiven av The Canadian Institute of Planners och kan laddas ner via länken.

Redaktörer: Elisabeth Miller och Mary Bishop