På Plats: Arkitektur och skola i samverkan - rapport från konferensen "Creating the Future" i Helsingfors i samband med Arkkis 20-årsjubileum av Suzanne de Laval i Arkitekten 6-7 2014.

Børn skal lære at påvirke deres omgivelser. Arkitektur i folkeskolen vil klæde eleverne på til at blive mere ansvarsbevidste. En läsvärd artikel i den danska tidningen Politiken 2014-04-23 av Lene Mirdal, arkitekt MAA och grundare av projektet 'Arkitektur i skolen'.

Barnen leder vägen mot social hållbarhet - artikel i Formas tidskrift Extrakt 2014-04-04

Unga i fokus i ny dansk politik och Nomineringar klara för Golden Cubes - artiklar i Arkitekten april 2014.

Kan barn visionera? om hur man arbetar med barnperspektivet i Göteborg, och barn- och ungas delaktighet i planeringen. Artikel i PLAN 5-6 2013 av Gerd Cruse Sondén och Lars Jonsson.


Arkitekturpedagogik - ett viktigt läroämne som söker sin hemvist, artikel i PLAN 5-6 2013 av Suzanne de Laval.

Barnkonsekvensanalyser - ett steg mot barnvänligare städer och bättre stadsplanering, artikel i PLAN 5-6 2013 av Maria Nordström.

Teknik och arkitektur en internationell utblick dokumentation av ett föredrag på TIS2012, föredrag Suzanne de Laval, text och foto Christina Wallnér.


Arkitektur på schemat en artikel i Bostadsdelen 2013-04-07 i Helsingborgs Dagblad om eleverna på Tycho Braheskolan i Helsingborg som valt arkitektur på teknikprogrammet.


Unga planerar med Minecraft, artikel i Arkitekten 3:2013 om hur ungdomar får möjlighet att delta i planering på riktigt via ett datorspel.


No little architects ett blogginlägg av Örjan Wikforss på bloggen "Kort sagt", den 27 oktober 2012.


Internationellt symposium i Weimar på temat arkitekturförmedling i april 2012, dokumentation av Suzanne de Laval.


Arkitekturen, barnen och den hållbara framtiden en artikel på Arkus hemsida, månadens tanke mars 2012.


Så blir skolgården en lekplats en artikel i Fritidspedagogen kopplad till Lärarnas Nyheter 2011-11-07.

Prisad skola vill nå nya grupper, artikel i Arkitekten 3:2012 om Tensta Arkitekturskola som fått 2011 års SA-pris.


Med arkitektur på schemat, artikel i Arkitekten 9:2011 om arkitekten Magnus Löfvenberg som undervisar på Thorildsplans gymnasium i Stockholm.


Utomhuspedagogik, artiklar i Svenska Dagbladet i november 2011 om utomhuspedagogik.

Tre förslag nominerade till UIA WP Architecture & Children Golden Cubes Awards, artikel i Arkitekten 3:2011.


Göteborg först i landet med arkitekturkonsulent, artikel i Arkitekten december 2003.

Tidskriften Arkitekten 6-7 2014
Tidskriften PLAN 5-6 2013
Modell från Start School i Moskva
Modell från Start School i Moskva